LEG

Jeg interesserer mig for leg · teoretisk og praktisk - mentalt og kropsligt

 

Teoretisk set: Legeforsker fra DPU, Aarhus Universitet Ditte Winther-Lindquist*  har i den sene vinter 2024 fået bevist, at vi bliver glade af at lege ! 

Leg er godt !

 

I legen kan vi, når den sker i en tryg stemning udvikle vores relationer til dem vi leger med. I legen er vi optagede af legens indhold, mens vi skaber den sammen. Lege er fantasiudviklende, legen har nok et tema, men vi bevæger den sammen i én retning og så lidt i en anden med vores udvekslinger.

 

Dans er en god legemetafor. Danse kan være kedelige og forudsigelige, men de kan også være spændende og livgivende. Som dansen er det, er legen er et frirum for kreativitet.

 

Legen er kodet og kun legens deltagere kender koderne. Legen er derfor et rum, hvor legens deltagere har adgang til at tilføje indhold og bestemme noget.

 

Det er stemningen i legen, der afgør legens varighed og kvalitet. Når legen bliver alvorlig ophører den.

 

Vi bliver gladere af at lege. I legen afledes negative følelser. Følelsens stimulator kan indgå i legens handling og dermed blive genstand for en bearbejdning. Hjernecellers neurobiologi er forbundet med vores affektive (følelsesmæssige) udvikling. Når vi tænker positivt og er glade, er vi gode til at finde løsninger. Når vi tænker negativt er der gode vækstbetingelser for frygt og negative tanker. Frygt er hæmmede for den affektive udvikling, men frygt er en del af livet, som vi må lære at håndtere. I legen kan vi lære at håndtere vores frygt, så længe legen er et trygt rum.

 

Legen er også et inkluderende rum. Der er plads til mange roller og figurer i legen, og den udvikles frit, afhængigt at legedeltagernes samarbejde, lyst og muligheder.

 

Der er kun godt at sige om leg! 

 

Jeg kan med min konsulentydelse bidrage til daginstitutioners og dagplejeres udvikling af ”leg og legekultur i hverdagslivet”.

 

Som tilsynskonsulent med dagtilbud og pædagogisk antropologisk konsulent har jeg sammen med børn og voksne deltaget i og oplevet utallige gode fordybede legesituationer og dragende legemiljøer. Heldige mig !

Jeg elsker at danse og jeg er vild med at lege. Jeg er 56 år  - jeg tror aldrig at jeg bliver træt af at lege ! Vil du være med ?


https://videnskab.dk/kultur-samfund/boern-bliver-glade-af-at-lege-det-har-vi-vidst-laenge-nu-har-vi-...