SUPERVISION

Jeg tilbyder individuel supervision til ledere som arbejder med ledelse af dagtilbud, daginstitutioner og dagpleje. Og gruppesupervision til personalegrupper. Min allerførste supervisor erfaring fik jeg i 2000, som lærer på en heldagsskole. 

Konsulentydelse med antropologisk feltarbejde

Siden 2012 hvor jeg oprettede firmaet Fisker·Antropologi, har jeg tilbudt konsulentydelse til daginstitutioner og dagpleje med antropologisk feltarbejde. Med antropologisk feltarbejde kan der sættes spot på et emne. Fx  "Leg i daginstitutionens hverdagspraksis". 
Konsulentydelse med antropologisk feltarbejde er velegnet i forbindelse med organisationsudvikling. 

Fx: Udvikling af legekultur i fælles retning - for alle deltagerne i den pædagogiske praksis.